Hóa đơn điện tử tại Gò Vấp - Phú Nhuận

Hóa đơn điện tử tại Gò Vấp, Phú Nhuận đã được TCT-Invoice triển khai nhiều năm qua. Với phương châm Uy tín, chất lượng giá rẻ đã giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn Phú Nhuận và Gò Vấp tường bước hoàn thiện sử dụng phần mềm TCT - invoice nhanh chóng, thân thiện.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2014 và Nghị Định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Công ty phần mềm TCT-Invoice đã phát triển phân hệ kết nối dữ liệu với phần mềm hóa đơn điện tử của các đối tác cung cấp hóa đơn điện tử Việt Nam như VNPT, BKav, Viettel, ...

Chức năng Hóa đơn điện tử được tích hợp trên Phần Mềm TCT-Invoice sẽ mang lại cho Quý Khách Hàng sự thuận tiện, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm được thời gian xử lý số liệu vì không phải nhập lại số liệu trên Phần Mềm Hóa đơn điện tử. TCT-Invoicet sẽ đẩy dữ liệu trực tiếp lên hệ thống Hóa đơn điện tử.

Với chức năng Hóa đơn điện tử được tích hợp trên TCT-Invoice, Quý Khách Hàng có thể thao tác xử lý tất cả nghiệp vụ: phát hành/điều chỉnh/thay thế/hủy hóa đơn điện tử như trên Phần Mềm Hóa đơn điện tử.

Ngoài ra có thể chỉnh sửa đặc thù các thông tin hóa đơn tùy theo mỗi khách hàng và bổ sung các nghiệp vụ mới nếu cần thiết.

KÝ HIỆU MẪU SỐ, KÝ HIỆU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

mã của cơ quan thuế:

1C21TAA:  Hóa đơn GTGT

1C21LBB: Hóa đơn GTGT cấp theo từng lần phát sinh

2C21TBB: Hóa đơn Bán hàng

KHÔNG mã của cơ quan thuế:

1K21TYY: Hóa đơn GTGT

1K21DAA: Hóa đơn đặc thù (không bắt buộc các tiêu thức bắc buộc)

2K21TYY: Hóa đơn Bán hàng

6K21NAB: Phiếu xuất kho (không mã)

6K21BAB: Phiếu xuất kho hàng gởi đại lý (không mã)

Ghi chú:

1.      Ký hiệu mẫu số hóa đơn

KÝ TỰ MẪU SỐ HÓA ĐƠN

1: Hóa đơn GTGT

2: Hóa đơn bán hàng

3: Hóa đơn bán tài sản công

4. Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

5. Hóa đơn khác như tem, vé, thẻ, phiếu thu điện tử

6. Phiếu xuất kho, phiếu xuất kho hàng gởi đại lý

 

2.      Ký hiệu hóa đơn điện tử: gồm sáu ký tự

1.Ký tự đâu: 

C: có mã          K: không mã

2.Ký tự tiếp theo: 2 số cuối của năm tạo hóa đơn

22: Hóa đơn tạo năm 2022

1.Ký tự tiếp theo: phản ánh loại HDDT

v T:  Hóa đơn cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế

v D: Hóa đơn tài sản công và sự trữ quốc gia

v L: Hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

v M: Hóa đơn khởi tạo tự máy tính tiền

v N: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

v B: PXK hàng gởi bán đại lý điện tử

v G: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn GTGT

v H: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng

 

2.Ký tự tiếp theo: Do người bán xác định căn cứ nhu cầu quản lý

Trường hợp sử dụng nhiều mẫu hóa đơn trong cùng 1 loại hóa đơn

Ví dụ: công ty có 3 mẫu hóa dơn GTGT điện tử có mã thì quản lý ghi: AA,AB,AC

KK: không có nhu cầu quản lý hóa đơn

Comments