Hóa đơn điện tử tại TP.HCM

Hóa đơn điện tử đã được TCT cung cấp tại TP.HCM. Với 6 năm kinh nghiệp về Kế toán, hóa đơn GTGT. Phần mềm TCT invoice đã được Bộ tài chính cũng như Tổng cục thuế xem xét đủ điều kiện theo Nghị định 123/2020. 

Trong thời kỳ công nghệ 4.0, ngành thuế đã và đang đẩy mạnh các thủ tục hành chính, điện tử hóa các giao dịch với cơ quan thuế. Trong đó, giải pháp về hóa đơn điện tử được đánh giá là một bước tiến mới, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, trong năm 2021, theo  Thông tư 123/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định từ ngày 11/2021, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2021. 

Với vai trò là một nhà lãnh đạo hoặc một kế toán trưởng, bắt buộc chúng ta phải thay đổi để đúng với quy định của bộ Tài chính, phải tìm đúng đơn vị có thể dẫn dắt doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử với quy trình đơn giản, rõ ràng. Vậy khi lựa chọn sử dụng phần mềm HĐĐT, bạn có thể tham khảo ngay 05 dấu hiệu nhận biến một nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, tốt nhất dưới đây:

Phần mềm HĐĐT TCT invoice đáp ứng đầy đủ tính năng cơ bản:

  • Tạo lập – Phát hành - Điều chỉnh – Thay thế - Xóa bỏ hóa đơn
  • Gửi hóa đơn cho khách hàng qua phương tiện điện tử: Email, SMS…
  • Lập & xuất các báo cáo với những trường thông tin có liên quan
  • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu hoặc lựa chọn từ thư viện mẫu có sẵn
  • Quản lý tài khoản truy cập và phân quyền cho từng nhân viên
  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ

KÝ HIỆU MẪU SỐ, KÝ HIỆU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

mã của cơ quan thuế:

1C21TAA:  Hóa đơn GTGT

1C21LBB: Hóa đơn GTGT cấp theo từng lần phát sinh

2C21TBB: Hóa đơn Bán hàng

KHÔNG mã của cơ quan thuế:

1K21TYY: Hóa đơn GTGT

1K21DAA: Hóa đơn đặc thù (không bắt buộc các tiêu thức bắc buộc)

2K21TYY: Hóa đơn Bán hàng

6K21NAB: Phiếu xuất kho (không mã)

6K21BAB: Phiếu xuất kho hàng gởi đại lý (không mã)

Ghi chú:

1.      Ký hiệu mẫu số hóa đơn

KÝ TỰ MẪU SỐ HÓA ĐƠN

1: Hóa đơn GTGT

2: Hóa đơn bán hàng

3: Hóa đơn bán tài sản công

4. Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

5. Hóa đơn khác như tem, vé, thẻ, phiếu thu điện tử

6. Phiếu xuất kho, phiếu xuất kho hàng gởi đại lý

 

2.      Ký hiệu hóa đơn điện tử: gồm sáu ký tự

1.Ký tự đâu: 

C: có mã          K: không mã

2.Ký tự tiếp theo: 2 số cuối của năm tạo hóa đơn

22: Hóa đơn tạo năm 2022

1.Ký tự tiếp theo: phản ánh loại HDDT

v T:  Hóa đơn cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế

v D: Hóa đơn tài sản công và sự trữ quốc gia

v L: Hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

v M: Hóa đơn khởi tạo tự máy tính tiền

v N: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

v B: PXK hàng gởi bán đại lý điện tử

v G: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn GTGT

v H: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng

 

2.Ký tự tiếp theo: Do người bán xác định căn cứ nhu cầu quản lý

Trường hợp sử dụng nhiều mẫu hóa đơn trong cùng 1 loại hóa đơn

Ví dụ: công ty có 3 mẫu hóa dơn GTGT điện tử có mã thì quản lý ghi: AA,AB,AC

KK: không có nhu cầu quản lý hóa đơn

https://hoadon.innamphuong.com

Comments