Hướng dẫn đặt in hóa đơn

Kính gởi: Quý Doanh Nghiệp, Công Ty trên địa bàn TP.HCM

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp xong. Bước tiếp theo để có hóa đơn GTGT để sử dụng. Quý doanh nghiệp phải khai báo thuế và tiến hành in hóa đơn.

Thực hiện tốt theo công văn số 7527/BTC-TCT của Bộ Tài Chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, và công văn số: 5374/CT-AC về việc nhận in và cung cấp phần mềm in hóa đơn cho Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và đặt in hóa đơn lần đầu.

Nhà In Nam Phương GROUP đã phối hợp với các chi cục thuế các Quận, Huyện để hướng dẫn tư vấn các thủ tục có liên quan về việc in hóa đơn lần đầu. Chúng tôi gởi quy trình in hóa đơn lần đầu như sau:

Bước 1: Quý công ty gọi điện thoại: 08.5435.6068 - 0902.958.089 để yêu cầu đặt in hóa đơn,
Hoặc gởi mail: admin@innamphuong.com . Gồm các nội dung sau:

- Tên công ty, MST, Địa chỉ, ....
- In hóa đơn loại gì (GTGT, Xuất Khẩu...)
- Số lượng đặt in:
- Loại in: 1 màu hay nhiều màu

Bước 2: Nam Phương nhận thông tin của Quý Khách, và sẽ gởi lại cho quý khách đơn đặt in hóa đơn lần đầu + mẫu số + ký hiệu + số lượng hóa đơn

Bước 3: Quý khách in đơn xác nhận, ký tên đóng dấu nộp cho cơ quan quản lý thuế

Bước 4: Chi cục thuế tiếp nhận đơn đặt in, trong vòng 5 ngày chi cục thuế cử cán bộ quản lý đến trụ sở của Doanh nghiệp để xác minh đủ điều kiện đặt in hóa đơn (Xác minh địa điểm kinh doanh.....)

Bước 5: Sau khi thuế đồng ý cho đặt in. Quý doanh nghiệp liên hệ lại với Nam Phương để ký hợp đồng đặt in

Bước 6: Nam Phương sẽ gởi mẫu hóa đơn, Quý doanh nghiệp nộp thông báo phát hành hóa đơn + mẫu đến chi cục thuế. Nam Phương sẽ làm biên bản hủy, biên bản bàn giao hóa đơn...

MỘT SỐ MẪU - CÔNG VĂN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI IN HÓA ĐƠN

A. Mẫu đơn xác nhận in hóa đơn (Chỉ dành cho Doanh nghiệp mới mới thành lập công ty dưới 12 tháng và in hóa đơn lần đầu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

 

Kính gửi: Chi Cục Thuế…………………………………………………..

 

I.          Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đặt in hóa đơn:       

1.      Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………..

2.      Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

3.      Ngành nghề: ………………………………………………………………………………..

4.      Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

5.      Địa chỉ nhận thông báo thuế: …………………………………….…………………………

6.      Số điện thoại: …………………………., Di động: …………………………………………

7.      Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………..

8.      Vốn điều lệ: …………………………………………………………………………………

9.      Số lao động: …………………………………………………………………………………

 

II.      Số lượng hóa đơn đề nghị (đặt in, tự in): Đặt in

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

1

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/001

NP/13P

250

0000001

0000250

 

Chúng tôi xin cam kết:

-         Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối việc in hóa đơn của đơn vị.

-         Quản lý in, phát hành, sử dụng hóa đơn đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………, Ngày ……tháng …… năm 2013

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

   (ký tên và đóng dấu)

 

B.  Xác nhận của Cơ Quan Thuế đồng ý cho doanh nghiệp được in hóa đơn ở Nam Phương GroupC. MẪU HỢP ĐỒNG + THANH LÝ.. , CỦA CÔNG TY IN NAM PHƯƠNGD. GỞI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN + 2 MẪU HÓA ĐƠN: CHO CHI CỤC THUẾ QUẢN LÝ


E. CƠ QUAN THUẾ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN TRÊN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
F. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KỂ TỪ NGÀY 19/10/2013


DOANH NGHIỆP CAM KẾT SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA THUẾ VỀ VIỆC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN


CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG GROUP

Trụ sở chính: 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Chi nhánh: C2 - 002 Đường DD2, Phường Tân Hưng Thuận, Q.12
Điện thoại54.35.60.68   Fax :54.27.55.30

Hotline0906.252.089 - 0938.090.346  
E-mail : admin@innamphuong.com    Website: www.innamphuong.com


ĉ
TCT Hóa đơn điện tử,
23:43 20 thg 12, 2013
ĉ
TCT Hóa đơn điện tử,
02:42 21 thg 2, 2014
Comments