In hóa đơn bán hàng, bán lẻ

In hóa đơn bán hàng, bán lẻ trên giấy cabonless nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu mã đa dạng gồm hóa đơn dùng cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn và hóa đơn bán lẻ đủ loại. Hóa đơn bán hàng được thiết kế mẫu, logo, đt, các thông tin thể hiện đầy đủ trên hóa đơn

Kích thước thông dng: A4 (21x29.7 cm), A5 (14.5x21 cm), hoặc khổ giấy in theo yêu cầu

  - Giy in có 3 loi ch yếu:

  + Giy cacbon: không cần dùng giấy than khi viết

  + Giy Pơluya dùng giấy than khi viết

  + Giy Offset dày hơn giấy Pơluya, dùng giấy than khi viết

I. Các thuật ngữ:

1. Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Lập hoá đơn là việc ghi đầy đủ nội dung của hoá đơn theo quy định khi bán hàng hoá, dịch vụ. 

3. Hoá đơn hợp pháp là hoá đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại điểm 3 mục II.

4. Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.

5. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

6. Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành  nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

7. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hoá đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hoá, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.

8. Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn là việc lập khống hoá đơn; cho hoặc bán hoá đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hoá, dịch vụ; cho hoặc bán hoá đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hoá đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hoá đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hoá, dịch vụ khác; dùng hoá đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hoá trong khâu lưu thông.

9. Hoá đơn lập khống là hoá đơn được lập nhưng nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

II.  Nội dung hoá đơn

1. Tên hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số hoá đơn, tên liên hoá đơn. Đối với hoá đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hoá đơn;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hoá đơn giá trị gia tăng;

5. Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

III. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn  

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hoá, dịch vụ các loại hoá đơn theo quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.

3. Hoá đơn được lập thành nhiều liên gồm: liên giao cho người mua, liên người bán giữ và một số liên khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Nội dung lập hoá đơn phải được thống nhất trên các liên hoá đơn có cùng một số.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng nếu phát hiện mất hoá đơn đã lập hoặc chưa lập phải báo cáo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết để xử lý kịp thời.

5. Các cơ sở kinh doanh trong cùng một đơn vị kế toán theo quy định tại Luật Kế toán, sử dụng hoá đơn của cơ sở chính.


CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG GROUP

Trụ sở chính: 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Chi nhánh: C2 - 002 Đường DD2, Phường Tân Hưng Thuận, Q.12
Điện thoại54.35.60.68   Fax :54.27.55.30

Hotline0906.252.089 - 0938.090.346  
E-mail : admin@innamphuong.com    Website: www.innamphuong.com


Comments