In hóa đơn năm 2014

In hóa đơn GTGT, VAT năm 2014, In hóa đơn bán hàng có 1 số thay đổi như sau. Tham khảo: http://in.innamphuong.com/in-hoa-don-tin-tuc/tin-noi-bo/cong-van-17557

Theo Công Văn 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 quy định về in hóa đơn GTGT:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC IN HÓA ĐƠN GTGT ĐỂ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ:
- Mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 làm căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2014. Thì các Doanh Nghiệp theo diện trên được quyền đặt in hóa đơn GTGT, VAT, xuất khẩu..., ở Nhà In Nam Phương. Thủ tục đặt in vẫn bình thường. Tham khảo: http://in.innamphuong.com/huong-dan-dat-in-hoa-don

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC IN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG ĐỂ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TRỰC TIẾP

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng

Phương pháp tính thuế trực tiếp (đóng thuế từ 1% - 5%)như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

MẪU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
 
MẪU HÓA ĐƠN
 
2 MÀU TRỞ LÊN
 
MẪU MỚI


3. XÁC ĐỊNH MỨC DOANH THU NĂM 2013 ĐỂ TÍNH THUẾ

3.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã có hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 thì mức doanh thu năm 2013 làm căn cứ xác định phương pháp nộp thuế GTGT của năm 2014 được xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12 năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013.

3.2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 chia số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT NĂM 2014

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) trên 1 tỷ thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014.

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) dưới 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi cơ quan thuế về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT (Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài  chính) thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014.

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm nêu trên) dưới 1 tỷ và doanh nghiệp, hợp tác xã không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị Cục thuế tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 01/01/2014

5. Đề nghị các Cục thuế, Chi cục thuế khẩn trương hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã xác định mức doanh thu năm 2013 theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên. Cục thuế, Chi cục thuế gửi Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài  chính đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã có mức doanh thu dưới 1 tỷ (xác định theo điểm 1 nêu trên) trước ngày 22/12/2013 và thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết về việc đăng ký tự nguyện để tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT trong năm 2014. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện phải chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp mà không đăng ký thực hiện phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn bán hàng từ ngày 01/01/2014, không được sử dụng hóa đơn GTGT


5. THỦ TỤC CHUYỂN THUẾ TỪ TRỰC TIẾP SANG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT KHẤU TRỪ (Phương pháp để đặt in hóa đơn GTGT sử dụng)

Tùy theo tình hình hoạt động thực tế của Doanh Nghiệp để sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp hay thuế khấu trừ cho phù hợp với quy mô công ty. Nếu Doanh Nghiệp thuộc diện doanh thu dưới 1 tỷ mà có nhu cầu đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng khấu trừ thuế thì đề nghị Doanh Nghiệp gởi ĐƠN CHUYỂN ĐỔI đến cơ quan thuế về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT (Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài  chính) thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014. Thời gian gởi Thông Báo trước 31/12/2013

5. MẪU ĐƠN CHUYỂN THUẾ KHẤU TRỪ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                    

............,ngày..........tháng ........năm ........

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………….…

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng “Tổng doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp” và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng 1 năm 2014

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.


Liên hệ để hướng dẫn in hóa đơn GTGT, in hóa đơn bán hàng theo quy định 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013


CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG GROUP

Trụ sở chính: 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Chi nhánh: C2 - 002 Đường DD2, Phường Tân Hưng Thuận, Q.12
Điện thoại54.35.60.68   Fax :54.27.55.30

Hotline0906.252.089 - 0938.090.346  
E-mail : admin@innamphuong.com    Website: www.innamphuong.com

ĉ
TCT Hóa đơn điện tử,
23:38 20 thg 12, 2013
Comments