TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Hoá đơn như thế nào là hợp lệ

đăng 02:45 26 thg 9, 2012 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 02:46 26 thg 9, 2012 ]

Hoá đơn như thế nào là hợp lệ khi dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền?

* Tại điểm 1.7 mục VI Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002:

 In hoa don VAT được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là: 
 

a- Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ.

 - Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).
 - Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
 - Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc In Hoa Don VAT phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
 

b- Các trường hợp khác:

 - Tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp; khi xẩy ra mất hoá đơn trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:
 + Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
 + Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
 + Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.
 

Khi tiếp nhận hồ sơ mất hoá đơn mua hàng, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hoá đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hoá đơn.

 - Tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký sử dụng (ô tô, xe máy...) mà liên 2 của hoá đơn phải lưu tại cơ quan quản lý tài sản (Công an) được thay thế hoá đơn mua hàng gồm các chứng từ sau: Phiếu thu tiền (liên 2, bản gốc) - Mẫu CTT 41, Biên lai trước bạ (bản Photocopy liên 2), hoá đơn (bản Photocopy liên 2) liên quan đến tài sản phải đăng ký.