TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Có được xuất IN hóa đơn cho khoản thanh toán hộ tiền lãi?

đăng 17:48 29 thg 6, 2018 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 17:49 29 thg 6, 2018 ]
Công ty in Nam Phương Group (TPHCM) có hoạt động cho sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi trong 5 năm. Sinh viên chỉ phải trả nợ gốc và lãi từ năm thứ 3 trở đi. Trong 2 năm đầu tiên, công ty A khác sẽ đứng ra thanh toán hộ sinh viên phần tiền lãi hàng tháng cho các khoản giải ngân trong 2 năm này.

Các tài liệu có liên quan bao gồm: Hợp đồng bảo lãnh tổng thể cho chương trình này giữa Công ty Tài chính TFSVN và công ty A; Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tài chính TFSVN và sinh viên, công ty A sẽ ký là người bảo lãnh khoản vay.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Tài chính TFSVN hỏi, Công ty có được phép xuất in hóa đơn cho công ty A để thực hiện thanh toán khoản tiền lãi trong 2 năm đầu không? Trường hợp không được phép xuất hóa đơn cho khoản thanh toán hộ tiền lãi này, thì Công ty Tài chính TFSVN và công ty A cần làm gì để được xuất hóa đơn và hạch toán khoản tiền này?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1(b), Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc lập IN HOA DON như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”.

Tại Khoản 1 Phụ lục số 4 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp, hướng dẫn như sau:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng”.

Tại Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:        

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng...”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Tài chính TFSVN trình bày cụ thể kèm theo các tài liệu có liên quan và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.


Comments