TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn điện tử năm 2017

đăng 02:51 3 thg 5, 2016 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 02:53 3 thg 5, 2016 ]

Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngày 1/3/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-TCT để cụ thể hoá kế hoạch hành động với mục tiêu tập trung cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, chuẩn hoá, giảm số lượng và đơn giản hoá nội dung hồ sơ theo hướng xử lý hồ sơ IN HÓA ĐƠN điện tử.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế trên môi trường mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổng cục Thuế, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng và triển khai hầu hết các dịch vụ công ở mức độ 3 và được cung cấp trực tuyến thông qua môi trường mạng. Đến năm 2017, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 4 (tập trung vào các lĩnh vực: thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn, giảm, hoàn thuế và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế).

Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý văn bản đảm bảo kết nối, liên thông văn bản đảm bảo kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; và thực hiện kết nối với Bộ Tài chính.

Đơn giản hoá, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, người dân, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc.

Tổng cục Thuế xác định tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT.

Rà soát, đơn giản hoá, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số xếp hạng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 tại Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cụ thể tập trung vào triển khai thực hiện in hoá đơn điện tử với việc trọng tâm trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hoá đơn điện tử và hoá đơn có mã xác thực của cơ quan thuế (Quý I/2016), triển khai mở rộng (Quý I/2017).

Kê khai và nộp thuế qua mạng đối với các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ và thuế hộ kinh doanh với việc triển khai thí điểm, xây dựng quy chế, quy trình có liên quan, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành thí điểm trong Quý IV/2016.

Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng qua mạng với mục tiêu triển khai thí điểm trong Quý I/2017, triển khai toàn quốc trong Quý III/2017...

Comments