TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Giảm thời gian hành chính thuế

đăng 23:49 1 thg 6, 2017 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 23:49 1 thg 6, 2017 ]

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37 sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn. Nội dung sửa đổi chủ yếu là thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn gồm: thủ tục tạo in hóa đơn, đặt in và thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tự in, đặt in.

Theo đó, điểm mới liên quan đến văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, quy định trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 2 ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp. Quy định cũ là 5 ngày làm việc. Rút ngắn thời hạn thông báo phát hành hóa đơn xuống còn 2 ngày (quy định cũ 5 ngày làm việc)...

Thông tư cũng quy định đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

Comments