TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Hàng nhập khẩu phải xuất trình hóa đơn trong vòng 24 giờ

đăng 02:31 3 thg 4, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 02:31 3 thg 4, 2014 ]

(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; nhằm kiểm soát tình trạng lợi dụng kẻ hở chính sách để mua gom và hợp thức hàng hóa đối với hàng cấm, hàng nhập lậu.

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu ấn chỉ tại Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 6/5/2011 của Bộ Công Thương về quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường để cơ quan quản lý thị trường sớm có ấn chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Công Thương trả lời ý kiến cử tri tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này như sau:

Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an hướng dẫn chế độ in hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo.

Theo đó, Khoản 2, Điều 4 quy định đối với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở sản xuất kinh doanh đang bày bán, để tại kho, bến bãi thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của cơ sở đó (trong trường hợp cơ sở kinh doanh kho, bến, bãi đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) thì trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm kiểm tra hàng hoá của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, phải xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chức năng đều kiến nghị đây là khoảng thời gian quá dài, dễ bị các đối tượng buôn bán hàng nhập lậu có đủ thời gian để hợp thức hóa hàng nhập lậu, nhất là trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp được tự in hóa đơn, sử dụng đồng thời nhiều quyển hóa đơn…, khi bị kiểm tra mới xuất hóa đơn và khớp về thời gian để đối phó với các lực lượng chức năng nên khó phát hiện gian lận.

Để khắc phục được tồn tại nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Công an tiến hành sửa đổi Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của liên bộ Tài chính - Công Thương - Công an quy định về hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo hướng giảm thời hạn xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang bày bán, để tại kho, bến, bãi xuống còn 24 giờ để các đối tượng buôn lậu không thể lợi dụng quay vòng hóa đơn, hợp thức hóa hàng lậu.
 
Hiện nay dự thảo Thông tư đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương đang trong quá trình tổng hợp để sửa đổi, bổ sung.

Về đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định mẫu ấn chỉ tại Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 6/5/2011 của Bộ Công Thương về quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường, ngày 30/12/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BCT quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường.

Chinhphu.vn

Comments