TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Hóa đơn có thể có nhiều mẫu

đăng 17:36 10 thg 2, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử
(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Lê Thị Duyên, Kế toán trưởng Công ty CP Vẻ đẹp Phương Đông, chi nhánh Công ty của bà đang sử dụng 1 mẫu hóa đơn tự in dùng chung cho việc bán sỉ, bán lẻ. Hiện Chi nhánh có nhu cầu đăng ký phát hành thêm 1 mẫu hóa đơn tự in để sử dụng tại các cửa hàng trực thuộc Chi nhánh ở Hà Nội, nhưng không được Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng chấp thuận.

Trong khi đó, cũng với mẫu hóa đơn này, Công ty lại được Chi cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện và đã phát hành. Bà Duyên đề nghị cơ quan chức năng cho biết, Chi nhánh có được phép phát hành song song hai mẫu hóa đơn với hai ký hiệu riêng không?

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vấn đề bà Duyên hỏi như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1b, 1d, Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập như sau:

Ký hiệu mẫu số hoá đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hoá đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hoá đơn là dấu hiệu phân biệt hoá đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 2 chữ số cuối của năm.

Đối với hoá đơn đặt in, 2 chữ số cuối của năm là năm in hoá đơn đặt in. Đối với hoá đơn tự in, 2 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hoá đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hoá đơn được in ra.

Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

Tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ vào quy định trên và hồ sơ tại cơ quan thuế thì:

Chi nhánh Công ty cổ phần Vẻ đẹp phương Đông được sử dụng 2 mẫu hóa đơn để bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo quy định. Các mẫu hóa đơn phải đảm bảo nội dung bắt buộc quy định tại Điều 4, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.

Khi Chi nhánh Công ty cổ phần Vẻ đẹp phương Đông lập, gửi thông báo phát hành hóa đơn lần đầu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải gửi kèm theo tờ hóa đơn mẫu. Kể từ lần thông báo phát hành hóa đơn sau nếu hóa đơn không có sự thay đổi mẫu thì không phải gửi kèm theo mẫu hóa đơn.

Đối với thông báo phát hành hóa đơn gửi ngày 9/12/2013 của Chi nhánh Công ty cổ phần Vẻ đẹp phương Đông gửi qua mạng nhưng không gửi kèm hóa đơn mẫu là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT- BTC.

Ngày 10/12/2013 Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng gửi Thông báo số 10370/CCT-HTr đến Chi nhánh Công ty cổ phần Vẻ đẹp phương Đông về việc thông báo phát hành hóa đơn của đơn vị không đúng quy định (do không có hóa đơn mẫu).

Do vậy, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Vẻ đẹp phương Đông khẩn trương liên hệ hoặc cử đại diện đến Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng chính sách, chế độ về hóa đơn của Nhà nước.


Comments