TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

HTTK hỗ trợ thông báo phát hành in hóa đơn

đăng 02:04 4 thg 8, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 02:05 4 thg 8, 2014 ]

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai mẫu biểu in hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Các ứng dụng được nâng cấp có bổ sung một số mẫu biểu hoá đơn để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai thêm hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế; hỗ trợ nhập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, theo số lượng hóa đơn đối với NNT. Ngoài ra, khi áp dụng các phần mềm được nâng cấp, NNT còn có thể kê khai riêng cho bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý; có thể tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN…

Đợt này, Tổng cục Thuế cũng nâng cấp phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân phiên bản 3.1.3 nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

 VIỆT AN

Comments