TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Xung quanh việc thực hiện hóa đơn tự in trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

đăng 22:21 14 thg 10, 2012 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 22:28 14 thg 10, 2012 ]

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã nắm vững các quy định về hóa đơn chứng từ theo quy định tại Thông tư số 153 của Bộ Tài chính. Mặc dù theo quy định mới các doanh nghiệp phải tự chủ trong việc sử dụng hóa đơn dưới các hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử, tự đặt in hoa don để sử dụng,…Nhờ nằm vững các quy định, nên tất cả các doanh nghiệp đều biết doanh nghiệp mình thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn theo quy định mới từ đầu năm 2011 hay thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn theo quy định mới từ đầu năm 2012. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp đều chủ động trong việc thiết kế mẫu hóa đơn đặt in, ký kết hợp đồng in và thông báo phát hành hóa đơn khi đưa hóa đơn vào sử dụng. Qua đó cho thấy việc thực hiện các quy định mới về hóa đơn chứng từ đối với các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, không có doanh nghiệp nào kêu ca về tình trạng không có hóa đơn để sử dụng.

Kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định mới về hóa đơn trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2011 đến nay cho thấy các doanh nghiệp đều thực hiện các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn đúng quy định. Để đạt được kết quả trên, ngành thuế Kiên Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tự chủ hóa đơn để sử dụng. Tuy nhiên, do các quy định về tự in hóa đơn để sử dụng còn khá mới mẻ nên tình trạng các doanh nghiệp vi phạm các quy định là không tránh khỏi. Những vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp là không thông báo phát hành hóa đơn đã đưa vào sử dụng, không thanh lý hợp đồng in hoa don gia re, làm mất hóa đơn,…Từ tình hình trên, ngành thuế tỉnh Kiên Giang không chỉ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững các quy định và thực hiện tốt. Đồng thời kiên quyết chấn chính, xử lý sai phạm tại các doanh nghiệp cố tình thực hiện không đúng quy định. Cụ thể từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã xử lý 32 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 137 triệu đồng. Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó phòng Hành chính, Quản trị, Tài vụ, Ấn chỉ, Cục thuế Kiên Giang chi biết: “Từ khi thực hiện Nghị định 51 của Chính phủ và Thông tư 153 của Bộ Tài chính. Nhìn chung các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt việc sử dụng hóa đơn đúng theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa nắm bắt kịp thời về chế độ hóa đơn, chứng từ dẫn đến sai phạm trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn,…Để tránh vi phạm, quy định các doanh nghiệp cần lưu ý là phải lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế trực tiếp chậm nhất năm ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn và mẫu phải được niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế đúng thời gian quy định, hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý. Thực hiện đầy đủ các thủ tục khi đặt in, nhận in hoa don vat như hợp đồng in, thanh lý hợp đồng in,…Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hỗ trợ kịp thời.”

            Qua đó cho thấy, từ ngày 01/01/2011 đến nay, khi cơ quan thuế không còn bán hóa đơn cho doanh nghiệp theo quy định, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đảm bảo việc có đầy đủ hóa đơn để sử dụng. Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, có hóa đơn đầy đủ để cung cấp cho khách hàng và phục vụ cho việc hạch toán kế toán và nộp thuế. Kết quả trên là sự nỗ lực của ngành thuế cũng như của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.


Văn Anh