TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

In Hoa Don của 2 doanh nghiệp không còn giá trị sử dụng

đăng 00:01 2 thg 5, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 00:01 2 thg 5, 2014 ]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo in hoa don không còn giá trị sử dụng đối với 2 doanh nghiệp nợ thuế.

 Cụ thể, từ ngày 22-4-2014, các hóa đơn giá trị gia tăng của  Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Nha Trang (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) có ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn  DT/11P, từ số 0000295  đến số 0000500 không còn giá trị sử dụng. Từ ngày 24-4-2014, các hóa đơn giá trị gia tăng ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000016 đến số 0000500 và các hóa đơn xuất khẩu ký hiệu mẫu 06HDXK3/001,  ký hiệu hóa đơn NT/11P từ số 0000042 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thủy sản Nha Trang (Lô A9- A10, Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm) không còn giá trị sử dụng.  


Tính đến ngày 18-4-2014, Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Nha Trang nợ tiền thuế, tiền chậm nộp  1.060.222.295 đồng; Công ty TNHH Thủy sản Nha Trang nợ tiền thuế, tiền chậm nộp 186.427.460 đồng.


NGUYỄN KIM

Comments