TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

In hoa don hay tự in hóa đơn

đăng 00:06 2 thg 5, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 00:07 2 thg 5, 2014 ]
Tôi mới thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Để phục vụ hoạt động kinh doanh và bán hàng, công ty tôi có được tự in hóa đơn không? Nếu không được tự in hóa đơn thì tôi cần làm thủ tục gì để có hóa đơn bán hàng?
Trương Thu Bồn (Phường Kim Mã, quận Ba Đình)

Trả lời:

- Theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, những doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in và khởi tạo hóa đơn điện tử:

Khoản 1, khoản 2, Điều 6: Hóa đơn tự in

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.

2. Tổ chức kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều này, được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Đã được cấp mã số thuế;
b) Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
c) Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in.
d) Có hệ thống thiết bị bảo đảm cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.
đ) Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, bảo đảm việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.
e) Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận của cơ quan thuế. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

Điều 7: Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hóa đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Trường hợp công ty của bạn đã có mã số thuế nhưng không đủ điều kiện tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử như quy định nêu trên thì phải đặt in hoa don để phục vụ hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của đơn vị. Bạn cần liên hệ với các cơ sở, tổ chức đủ điều kiện được in hóa đơn để làm hợp đồng theo đúng quy định.

Ngoài ra, còn có những đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh hoặc các doanh nghiệp vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Ban Bạn đọc
Comments