TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn

đăng 00:45 19 thg 10, 2012 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 00:45 19 thg 10, 2012 ]

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Theo đó quy định:

Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn, người bán phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh. Hóa đơn được lập thành nhiều liên gồm: liên giao cho người mua, liên người bán giữ và một số liên khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Nội dung ghi trên hóa đơn phải được hoàn toàn thống nhất giữa các liên hóa đơn có cùng một số.

Hóa đơn được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng... Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax thì người mua hang không nhất thiết ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hang (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập Thông báo phát hành hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế và niêm yết tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập thì phải báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày, kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.