TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Kinh doanh cá nhân không được tự in hóa đơn

đăng 02:34 14 thg 10, 2013 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 02:35 14 thg 10, 2013 ]
Theo Dự thảo, tổ chức kinh doanh (trừ doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế) nếu đủ điều kiện được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Để được tự in hóa đơn, bên cạnh một số điều kiện tổ chức kinh doanh đang áp dụng như: Đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in… Một quy định mới cũng được Bộ Tài chính đề xuất là phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, và được cơ quan thuế chấp thuận.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Dự thảo cũng bổ sung một số quy định: Với các DN có dấu hiệu vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn, DN có rủi ro, giao Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế, chính sách thuế và công nghệ thông tin, hướng dẫn phương thức giám sát, quản lý nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

Trường hợp DN đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến thiếu thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ sử dụng máy tính tiền để bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, giao Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn phương thức giám sát, quản lý để thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn nhằm quản lý doanh thu thực.

Tại Dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định đối với hoá đơn đặt in. Cụ thể, tổ chức có hoạt động kinh doanh, DN có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức có hoạt động kinh doanh, DN phải đăng ký sử dụng hoá đơn đặt in và có văn bản chấp thuận của cơ quan thuế.

DN đang đặt in hoá đơn có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến thiếu thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định.

Việc giao quyền tự chủ cho đối tượng nộp thuế tự in, đăng ký sử dụng hóa đơn thay vì do cơ quan phát hành đã có sự đổi mới cơ bản trong phương thức quản lý hóa đơn. Cơ quan thuế chỉ in hóa đơn bán cho một số đối tượng đặc thù như các đơn vị sự nghiệp không sử dụng thường xuyên hóa đơn, cá nhân kinh doanh có nhu cầu mua hóa đơn lẻ… DN sẽ tự chủ và tiết kiệm được thời gian, Cơ quan thuế sẽ dành được nhiều thời gian tập trung vào theo dõi, quản lý đối tượng nộp thuế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xuất hiện hành vi sử dụng hóa đơn giả và chống thất thu ngân sách...
                                       
Tấn Lộc
Comments