TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Mời thầu in hóa đơn

đăng 23:30 6 thg 11, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 23:30 6 thg 11, 2014 ]

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: In Hóa đơn; Biên Lai thu tiền phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá; Sổ mua hóa đơn.

- Tên dự án: In Hóa đơn; Biên Lai thu tiền phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá; Sổ mua hóa đơn.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu:Từ 07 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2014 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2014

(trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067-3852266.     Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất:16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2014.

Comments