TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

đăng 03:11 30 thg 9, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 03:11 30 thg 9, 2014 ]
Bước cải cách mang tính đột phá của ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư. Đây là một bước cải cách mạnh mẽ TTHC về thuế nên được dư luận rất quan tâm. Báo Bắc Ninh đã gửi câu hỏi của bạn đọc và nhận được trả lời của đồng chí Nguyễn Văn Hải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về một số nội dung liên quan đến vấn đề này:

Hỏi: Xin đồng chí cho biết lý do Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119 ở thời điểm này?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18-3-2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, ngày 25-8-2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, TNDN, TNCN, Luật quản lý thuế, hóa đơn nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính (TTHC) về thuế, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2014, chỉ 5 ngày sau khi ban hành chứng tỏ tính cấp bách và sự cần thiết của vấn đề. Đây được coi là bước cải cách mang tính đột phá của ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi cho DN và người dân trong thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước.

Việc nhanh chóng ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC ngay sau khi Thủ Tướng Chính phủ ra chỉ thị đã chứng tỏ quyết tâm của ngành Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách TTHC thuế nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hỏi: Vậy, những quy định nào của Thông tư 119/2014/TT-BTC chứng tỏ bước đột phá trong cải cách TTHC, giảm số giờ nộp thuế?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Thông tư 119/2014/TT-BTC chủ yếu tập trung vào nội dung cắt giảm các TTHC trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa… đã cắt giảm được hơn 200 giờ cho NNT, Cụ thể:

1. Thuế GTGT: Bổ sung thay thế mẫu tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế như: bỏ chỉ tiêu ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên hàng hóa dịch vụ, thuế suất… Đã cắt giảm khoảng 172 giờ.

2. Thuế TNCN: Sửa đổi mẫu tờ khai thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản, tờ khai lệ phí trước bạ... và sửa đổi mẫu giấy nộp tiền, cắt giảm trên 30 giờ cho việc khai và nộp thuế.

3. Về hóa đơn: Thông tư cũng nêu rõ bỏ quy định lập in hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài. Thay vào đó DN được dùng hóa đơn thương mại; bỏ hướng dẫn DN mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng… (ngoại trừ các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro về thuế phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng); Bỏ quy định phải ghi chú trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm… Những quy định này sẽ giảm được 42 giờ/năm cho việc chuẩn bị khai thuế GTGT.

4. Thuế TNDN: Bỏ việc DN phải đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan thuế, giảm 7,5 giờ/năm cho việc chuẩn bị khai thuế TNDN…

Với các cải cách trên dự kiến sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế của NNT là 201,5 giờ (giảm thời gian gần 40% số giờ hiện đang thực hiện).

Hỏi: Đối với các chính sách thuế, Thông tư 119/2014/TT-BTC có những điểm mới nào nhằm tạo thuận lợi cho DN?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Ngoài việc tập trung vào nội dung cắt giảm các TTHC thì Thông tư 119/2014/TT-BTC  còn có một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế như:

1. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán:

Làm rõ hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC về xác định số thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh. Trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 1 tháng (từ ngày mùng 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế phải nộp của quý; nghỉ liên tục trọn 2 tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế phải nộp của quý.

 2. Đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê:

 Bổ sung hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC về trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này, để giảm bớt thủ tục mua hóa đơn và nộp thuế của người dân.

3. Phương pháp nộp thuế GTGT:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho DN, HTX mới thành lập đó là: Bỏ quy định về việc phải thực hiện mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị... trị giá từ 1 tỷ đồng khi mới thành lập của DN, HTX để đủ điều kiện được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của DN mới.

4.  Đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, theo đó đối với hàng hóa, dịch vụ luân chuyển và tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình SXKD của DN không phải tính, nộp thuế GTGT, giảm bớt thủ tục khai thuế GTGT của DN.

Ngoài ra, Thông tư 119/2014/TT-BTC cũng bổ sung hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn để phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN...

Hỏi: Ngành Thuế tỉnh đã và sẽ làm gì để triển khai thực hiện tốt Thông tư 119/2014/TT-BTC trên địa bàn?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Thông tư số 119/2014/TT-BTC từ khi được ban hành đến khi có hiệu lực thi hành chỉ có 5 ngày, cho thấy sự cấp thiết của việc ban hành và áp dụng Thông tư. Vì vậy Cục Thuế Bắc Ninh đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay. Sau khi được tập huấn tại Tổng cục Thuế ngày 5-9, ngày 6-9 Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương. Từ ngày 9-9 đến 11-9-2014 đã thực hiện tổ chức tập huấn hướng dẫn xong cho 100% CBCC trong ngành và thực hiện mở 05 lớp tập huấn mời 100% số DN hiện đang hoạt động trên địa bàn (khoảng 6100 DN) tham dự về hướng dẫn thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC. Đồng thời chủ động phối hợp các ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để DN và người dân nắm được từ đó tự giác thực hiện việc giám sát cơ quan Thuế trong quá trình thực thi công vụ.

Để xử lý kịp thời các vướng mắc của DN và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC, Cục thuế đã lập, công bố công khai số điện thoại để hỗ trợ, hướng dẫn và số điện thoại đường dây nóng tại VP Cục Thuế, các Chi cục Thuế để tiếp nhận và trả lời ngay những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Song song với công việc trên, Cục Thuế đang tích cực triển khai thực hiện việc kê khai thuế qua mạng internet, đến hết 31-8 đã có 4.152 DN thực hiện (đạt 68%), phấn đấu đến 31-12-2014 có 95% DN, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh kê khai thuế qua mạng. Đồng thời từ tháng 10-2014 mở rộng thí điểm việc nộp thuế điện tử đối với DN có mở tài khoản tại các ngân hàng TM quốc doanh (dự kiến thực hiện 300 DN).

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ, tinh thần trách nhiệm đối với công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ công chức thuế đối với người nộp thuế, nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho DN và người dân.

Comments