TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Sẽ xử lý nghiêm vi phạm về hoá đơn

đăng 19:45 25 thg 9, 2012 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 19:45 25 thg 9, 2012 ]

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn các cục thuế tỉnh, thành phố một số nội dung liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, phát hành hóa đơn; đặc biệt là cơ chế xử phạt các hành vi vi phạm về hóa đơn. Cơ quan Thuế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng In Hoa Don Vat cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập tờ thông báo phát hành hóa đơn. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn gồm: hóa đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập tờ thông báo phát hành và chữ ký của người đại diện trước pháp luật.Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn. Nguồn: Baohaiquan.vnTờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng In Hoa Don Gia Re để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn...

Đối với các trường hợp người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng quá thời hạn 10 ngày trước khi gửi Tờ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan Thuế, Cục Thuế kiểm tra cụ thể từng trường hợp phát sinh để xử lý.

Nếu hóa đơn có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh toán và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các tờ khai thuế GTGT thì người bán bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cụ thể: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi: Lập Tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung; Không gửi, không niêm yết Tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn sau khi In Hoa Don Vat đã được sử dụng.

Ngoài ra, các DN phải hủy hóa đơn mua của cơ quan Thuế đã hết hạn sử dụng theo quy định, cũng không sử dụng In Hoa Don Gia Re này để lập và giao cho khách hàng.


TTXVN/ Tin Tức