TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Sử dụng in hóa đơn bất hợp pháp bị xử phạt ra sao???

đăng 02:19 10 thg 3, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử

(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng in hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP (nay là Nghị định số 129/2013/NĐ-CP); Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 109/2013/NĐ-CP), Thông tư số 61/2007/TT-BTC (nay là Thông tư số 166/2013/TT-BTC), Thông tư số 10/2014/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì:

- Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; Thông tư số 61/2007/TT-BTC; Thông tư số 166/2013/TT-BTC, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

- Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2014/TT-BTC, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; Thông tư số 61/2007/TT-BTC; Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Chinhphu.vn

Comments