TIN TỨC‎ > ‎Tin nội bộ‎ > ‎

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về in hóa đơn bán hàng hóa

đăng 01:05 14 thg 5, 2014 bởi TCT Hóa đơn điện tử   [ đã cập nhật 01:06 14 thg 5, 2014 ]
Từ ngày 01/06/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực, theo đó  vấn đề về in và đặt in hóa đơn có nhiều điểm mới quan trọng.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp có mã số thuế muốn tự in hoa don phải có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên;

Đối với hóa đơn tự in, đặt in đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 153,  Thông tư 64 thì tiếp tục được sử dụng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị thành lập từ 1/6/2014 có vốn dưới 15 tỷ nhưng từ 1 tỷ trở lên được tự in hóa đơn nếu thỏa các điều kiện sau:

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo theo quy định;

- Không bị xử phạt vi phạm về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt mà tổng tiền phạt dưới 50 triệu đồng trong 365 ngày từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế xác nhận đủ điều kiện.

Sau ngày 1/6, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo còn tồn thì chậm nhất là 31/07/2014 phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

Thông tư này thay thế Thông tư 64/2013/TT-BTC.


NAM PHƯƠNG GROUP - IN HOA DON

Comments