Hiển thị 11 mục
Văn BảnNgày ban hànhTải về
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Văn BảnNgày ban hànhTải về
Công văn số 7126/CT-TTHT ngày 19/09/2012 về thuế suất thuế GTGT 19/09/2012 Công văn số 7126/CT-TTHT 
Công văn số 7174/CT-TTHT ngày 19/09/2012 về việc thuế TNCN 19/09/2012 Công văn số 7174/CT-TTHT 
Công văn số 3367/TCT-TNCN ngày 24/9/2012 v/v chính sách thuế  24/9/2012 Công văn số 3367/TCT-TNCN 
Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 27/7/2012 Thông tư số 123/2012/TT-BTC 
1629-2012 TC-KK Ke khai thue GTGT duoc gia han theo NQ13 16/05/2012 Ke khai thue GTGT duoc gia han theo NQ13 
Công văn số 5163/CT-TTHT ngày 09/07/2012 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 09/07/2012 Công văn số 5163/CT-TTHT 
Công văn số 5164/CT-TTHT ngày 09/07/2012 về việc hoá đơn chứng từ  09/07/2012 Công văn số 5164/CT-TTHT 
Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn 14/05/2010 Thông tư số 13/2011/TT-BTC 
Thong tu so 153-2010 ngay 28.9 ve hoa don 28/09/2012 Thong tu so 153-2010 
Phu luc ban hanh kem TT 153 28/09/2012 Phu luc ban hanh kem TT 153 
Thông tư 39 in hóa đơn có liệu lực từ 1/6/2014 13/3/2014 Thông tư 39 
Hiển thị 11 mục