Hoạt động gần đây của trang web

17:58, 25 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng in hóa đơn điện tử
17:57, 25 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng in hóa đơn điện tử
23:24, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Truy tố hai đối tượng lập hóa đơn khống
23:23, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Truy tố hai đối tượng lập hóa đơn khống
23:21, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cần Thơ bắt nữ giám đốc bán khống hóa đơn bị khởi tố
23:20, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Cần Thơ bắt nữ giám đốc bán khống hóa đơn bị khởi tố
20:50, 21 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Giải đáp thắc mắc in hóa đơn điện tử
20:50, 21 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Giải đáp thắc mắc in hóa đơn điện tử
18:31, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế triển khai 122 dịch vụ công trực tuyến
18:30, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế triển khai 122 dịch vụ công trực tuyến
18:30, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã tạo Bài đăng Không có tiêu đề
01:49, 30 thg 3, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế: Sửa đổi chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
01:48, 30 thg 3, 2017 In Nam Phương đã tạo Ngành Thuế: Sửa đổi chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
01:46, 30 thg 3, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Chuyển kinh doanh cá thể lên Công Ty
01:45, 30 thg 3, 2017 In Nam Phương đã tạo Chuyển kinh doanh cá thể lên Công Ty
01:18, 23 thg 2, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn 2017
01:18, 23 thg 2, 2017 In Nam Phương đã tạo Mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn 2017
01:13, 23 thg 2, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa TP.HCM muốn chống nạn buôn bán in hóa đơn
01:13, 23 thg 2, 2017 In Nam Phương đã tạo TP.HCM muốn chống nạn buôn bán in hóa đơn
17:27, 10 thg 1, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
17:27, 10 thg 1, 2017 In Nam Phương đã tạo Phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
17:58, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
17:57, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
17:57, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã tạo Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
16:31, 14 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa In hóa đơn điện tử chống gian lận thuế

cũ hơn | mới hơn