Hoạt động gần đây của trang web

17:58, 13 thg 4, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa Sử dụng HDDT
17:58, 13 thg 4, 2018 In Nam Phương đã tạo Sử dụng HDDT
23:28, 6 thg 4, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành thuế điều tra gian lận hóa đơn GTGT
23:27, 6 thg 4, 2018 In Nam Phương đã tạo Ngành thuế điều tra gian lận hóa đơn GTGT
23:25, 6 thg 4, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa Áp dụng hóa đơn điện tử kinh doanh
23:24, 6 thg 4, 2018 In Nam Phương đã tạo Áp dụng hóa đơn điện tử kinh doanh
19:37, 27 thg 3, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa Bị cưỡng chế hóa đơn GTGT
19:37, 27 thg 3, 2018 In Nam Phương đã tạo Bị cưỡng chế hóa đơn GTGT
18:20, 9 thg 1, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa Lùi thời gian áp dụng hóa đơn điện tử 1/7/2019
18:19, 9 thg 1, 2018 In Nam Phương đã tạo Lùi thời gian áp dụng hóa đơn điện tử 1/7/2019
18:21, 20 thg 10, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thách thức khi triển khai hóa đơn điện tử
18:20, 20 thg 10, 2017 In Nam Phương đã tạo Thách thức khi triển khai hóa đơn điện tử
01:50, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:50, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:47, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:19, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã đính kèm mau-quyet-dinh-ve-ap-dung-hoa-don-dien-tu.doc vào HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:15, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã tạo HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:12, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
01:11, 22 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
19:12, 5 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều lợi ích
19:11, 5 thg 9, 2017 In Nam Phương đã tạo Sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều lợi ích
00:36, 1 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Lợi ích đăng ký hóa đơn điện tử
00:36, 1 thg 9, 2017 In Nam Phương đã đính kèm hoa-don-dien-tu-01.jpg vào Lợi ích đăng ký hóa đơn điện tử
00:36, 1 thg 9, 2017 In Nam Phương đã tạo Lợi ích đăng ký hóa đơn điện tử
00:28, 1 thg 9, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử là gì???

cũ hơn | mới hơn