Hoạt động gần đây của trang web

00:53, 22 thg 7, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Doanh nghiệp thoát phiền nhờ “hóa đơn điện tử
00:53, 22 thg 7, 2017 In Nam Phương đã tạo Doanh nghiệp thoát phiền nhờ “hóa đơn điện tử
19:29, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã nhận xét trên Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
19:28, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
19:28, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã tạo Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
00:05, 30 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử
00:04, 30 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử
20:40, 13 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành thuế phủ sóng hóa đơn điện tử 2018
20:39, 13 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Ngành thuế phủ sóng hóa đơn điện tử 2018
23:49, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Giảm thời gian hành chính thuế
23:49, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Giảm thời gian hành chính thuế
23:41, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Các chính sách có hiệu lực từ 1/7/2017
23:41, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Các chính sách có hiệu lực từ 1/7/2017
17:58, 25 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng in hóa đơn điện tử
17:57, 25 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng in hóa đơn điện tử
23:24, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Truy tố hai đối tượng lập hóa đơn khống
23:23, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Truy tố hai đối tượng lập hóa đơn khống
23:21, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cần Thơ bắt nữ giám đốc bán khống hóa đơn bị khởi tố
23:20, 23 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Cần Thơ bắt nữ giám đốc bán khống hóa đơn bị khởi tố
20:50, 21 thg 5, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Giải đáp thắc mắc in hóa đơn điện tử
20:50, 21 thg 5, 2017 In Nam Phương đã tạo Giải đáp thắc mắc in hóa đơn điện tử
18:31, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế triển khai 122 dịch vụ công trực tuyến
18:30, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế triển khai 122 dịch vụ công trực tuyến
18:30, 23 thg 4, 2017 In Nam Phương đã tạo Bài đăng Không có tiêu đề
01:49, 30 thg 3, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành Thuế: Sửa đổi chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

cũ hơn | mới hơn