Hoạt động gần đây của trang web

18:38, 13 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
18:37, 13 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
23:47, 11 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Rút ngắn thời gian áp dụng hóa đơn điện tử
23:46, 11 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Rút ngắn thời gian áp dụng hóa đơn điện tử
23:44, 11 thg 1, 2019 In Nam Phương đã tạo Rút ngắn thời gian áp dụng hóa đơn điện tử
23:03, 2 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
23:03, 2 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
23:03, 2 thg 1, 2019 In Nam Phương đã đính kèm index.jpg vào Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
22:57, 2 thg 1, 2019 In Nam Phương đã tạo Hóa đơn điện tử tại Hà Nội
23:27, 1 thg 1, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
23:27, 1 thg 1, 2019 In Nam Phương đã đính kèm BANG GIA HDDT.jpg vào HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
17:40, 26 thg 11, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ
17:28, 14 thg 11, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
17:27, 14 thg 11, 2018 In Nam Phương đã đính kèm KHACH LE.png vào HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
17:26, 14 thg 11, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
21:17, 3 thg 11, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ
21:16, 3 thg 11, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ
21:15, 3 thg 11, 2018 In Nam Phương đã đính kèm LOGO 1.jpg vào BẢNG GIÁ
17:57, 23 thg 8, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
17:56, 23 thg 8, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
18:55, 19 thg 8, 2018 In Nam Phương đã đính kèm LLGO NHO.jpg vào TCT-invoice kết hợp trường học triển khai hóa đơn
18:55, 19 thg 8, 2018 In Nam Phương đã tạo TCT-invoice kết hợp trường học triển khai hóa đơn
19:34, 16 thg 8, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa SCB Internet banking cho phép tra cứu hoá đơn điện tử
19:33, 16 thg 8, 2018 In Nam Phương đã tạo SCB Internet banking cho phép tra cứu hoá đơn điện tử
19:31, 16 thg 8, 2018 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ