Hoạt động gần đây của trang web

17:27, 10 thg 1, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
17:27, 10 thg 1, 2017 In Nam Phương đã tạo Phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
17:58, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
17:57, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
17:57, 23 thg 12, 2016 In Nam Phương đã tạo Gia hạn in hóa đơn điện tử năm 2017
16:31, 14 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa In hóa đơn điện tử chống gian lận thuế
16:30, 14 thg 12, 2016 In Nam Phương đã tạo In hóa đơn điện tử chống gian lận thuế
16:29, 14 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa IN HÓA ĐƠN
20:56, 9 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ
22:27, 7 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa In hóa đơn điện tử: Vừa tiết kiệm vừa chuyên nghiệp
22:27, 7 thg 12, 2016 In Nam Phương đã tạo In hóa đơn điện tử: Vừa tiết kiệm vừa chuyên nghiệp
22:23, 7 thg 12, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cục Thuế Hà Nội: triển khai Hoá đơn điện tử
22:22, 7 thg 12, 2016 In Nam Phương đã tạo Cục Thuế Hà Nội: triển khai Hoá đơn điện tử
18:05, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Năm 2017 hoàn thuế điện tử toàn quốc
18:04, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Năm 2017 hoàn thuế điện tử toàn quốc
18:02, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ủng hộ của doanh nghiệp để đẩy mạnh nộp thuế điện tử
18:01, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Ủng hộ của doanh nghiệp để đẩy mạnh nộp thuế điện tử
20:09, 26 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Sẽ mở rộng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 3/2017
20:09, 26 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Sẽ mở rộng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 3/2017
16:44, 20 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Đẩy lùi hóa đơn bất hợp phát
16:43, 20 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Đẩy lùi hóa đơn bất hợp phát
16:58, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Khắc Dấu Tròn Giá Rẻ
16:58, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa KHẮC DẤU TRÒN
16:57, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa KHẮC DẤU TRÒN
18:30, 2 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cục thuế Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử