Hoạt động gần đây của trang web

18:04, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Năm 2017 hoàn thuế điện tử toàn quốc
18:02, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ủng hộ của doanh nghiệp để đẩy mạnh nộp thuế điện tử
18:01, 30 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Ủng hộ của doanh nghiệp để đẩy mạnh nộp thuế điện tử
20:09, 26 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Sẽ mở rộng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 3/2017
20:09, 26 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Sẽ mở rộng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 3/2017
16:44, 20 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Đẩy lùi hóa đơn bất hợp phát
16:43, 20 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Đẩy lùi hóa đơn bất hợp phát
16:58, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Khắc Dấu Tròn Giá Rẻ
16:58, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa KHẮC DẤU TRÒN
16:57, 8 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa KHẮC DẤU TRÒN
18:30, 2 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cục thuế Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử
18:29, 2 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Cục thuế Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử
18:13, 2 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Nỗ lực chống thất thu thuế
18:13, 2 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Nỗ lực chống thất thu thuế
00:59, 1 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Kinh nghiệm đi du lịch Đài Loan
00:56, 1 thg 11, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Chi cục thuế TP Nha Trang
00:56, 1 thg 11, 2016 In Nam Phương đã tạo Chi cục thuế TP Nha Trang
18:06, 30 thg 10, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Triển khai hóa đơn điện tử: Thực hiện hóa mục tiêu
18:05, 30 thg 10, 2016 In Nam Phương đã tạo Triển khai hóa đơn điện tử: Thực hiện hóa mục tiêu
19:44, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Đăng ký in hóa đơn điện tử
19:42, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã cập nhật HUONG DAN HOA DON DIEN TU.JPG
19:39, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã đính kèm HUONG DAN HOA DON DIEN TU.JPG vào Đăng ký in hóa đơn điện tử
19:39, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã tạo Đăng ký in hóa đơn điện tử
19:22, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử miễn phí
19:22, 29 thg 10, 2016 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử miễn phí