Hoạt động gần đây của trang web

23:24, 31 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
23:19, 31 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
23:19, 31 thg 8, 2017 In Nam Phương đã tạo HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
18:21, 30 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Vạch những thủ đoạn gian lận thuế hóa đơn
18:02, 30 thg 8, 2017 In Nam Phương đã tạo Vạch những thủ đoạn gian lận thuế hóa đơn
19:11, 22 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa BẢNG GIÁ
19:00, 7 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Dự thảo in hóa đơn từ 1/1/2018
19:00, 7 thg 8, 2017 In Nam Phương đã tạo Dự thảo in hóa đơn từ 1/1/2018
01:16, 5 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Cơ quan thuế sẽ in hóa đơn bán cho doanh nghiệp từ năm 2018
01:16, 5 thg 8, 2017 In Nam Phương đã tạo Cơ quan thuế sẽ in hóa đơn bán cho doanh nghiệp từ năm 2018
01:13, 5 thg 8, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Chuyển sang mua hóa đơn của thuế
01:12, 5 thg 8, 2017 In Nam Phương đã tạo Chuyển sang mua hóa đơn của thuế
00:53, 22 thg 7, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Doanh nghiệp thoát phiền nhờ “hóa đơn điện tử
00:53, 22 thg 7, 2017 In Nam Phương đã tạo Doanh nghiệp thoát phiền nhờ “hóa đơn điện tử
19:29, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã nhận xét trên Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
19:28, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
19:28, 4 thg 7, 2017 In Nam Phương đã tạo Khó khăn khi thực hiện hóa đơn điện tử
00:05, 30 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử
00:04, 30 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử
20:40, 13 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ngành thuế phủ sóng hóa đơn điện tử 2018
20:39, 13 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Ngành thuế phủ sóng hóa đơn điện tử 2018
23:49, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Giảm thời gian hành chính thuế
23:49, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Giảm thời gian hành chính thuế
23:41, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã chỉnh sửa Các chính sách có hiệu lực từ 1/7/2017
23:41, 1 thg 6, 2017 In Nam Phương đã tạo Các chính sách có hiệu lực từ 1/7/2017